Eie boligen:
Kjøpesum
Årlig verdiendring på bolig
Rente på lån
Løpende utgifter per år (for eiere):
Fellesutgifter/andre bokostnader
Leie boligen:
Leiekostnad per mnd for tilsvarende bolig
I prosent av kjøpesum blir leien da:
Perioden du skal sammenligne (antall år)
Resultat:
Boligprisen i salgsåret
Totale kostnader ved å leie
Totale kostnader ved å eie
Lønnsomhet ved å eie
Kalkulatoren er utviklet av smartepenger.no.