Beløpet du har fått regning på
Antall uker gått over fristen
Kostnader ved forsinket betaling:
Purregebyrer og inkassogebyrer
Forsinkelsesrente
Beløpet du skylder har nå vokst til:
Kostnad ved rettslig inndrivelse etter 12 uker: Vokser til:
Går via Forliksrådet
Går direkte til tvangstrekk i lønn
Både via Forliksrådet og tvangstrekk
Kalkulatoren er utviklet av smartepenger.no.