Lånebeløp på kredittkortet  
  Rente  
  Minste innbetaling på kredittkortet:    
  Minstebeløp i prosent  
  Minstebeløp i kroner  
  Krav til minste innbetaling på kredittkortet  
  Innbetalinger:    
  Dette betaler du inn på kredittkortet  
  Totalt har du tilbakebetalt   
  Antall måneder før det er nedbetalt