Lønnsinntekt
Rente og kapitalinntekter
Fradrag (ikke minstefradrag)
BSU
Netto formue
Er du gift eller ugift
Skatteberegning:
Trygdeavgift:
Skatt på alminnelig inntekt:
Trinnskatt
Formuesskatt:
BSU-fradrag
Sum skatt
I prosent av inntekt er dette
Trekkprosent 10,5 mnd
Din marginalskatt på lønnsinntekt
Kalkulatoren er utviklet av smartepenger.no.