Forsikring av innbo

Slik bruker du kalkulatoren

  • Tell opp antall rom som brukes til boligformål.
  • Kjøkken og rom som leies ut tas med.
  • Rom over 40 kv.m. regnes som to rom.
  • Entré, baderom, kjeller, loft, kott, bod o.l. regnes ikke som rom.
  • Legg til antall personer i husstanden, unntatt personer og leieboere med egen innboforsikring.
  • Vurder standard og mengde på ditt innbo og løsøre. Standarden bestemmes ut fra hvor kostbare møbler du har og hvor mye du har av verdigjenstander, smykker, malerier m.v.
  • Innbokalkulatoren kan ikke brukes når verdiene overstiger 5 millioner. Ta i så fall kontakt med forsikringsselskapet ditt.

Erstatningsberegning

Alle selskapene praktiserer reduksjon av erstatningen i sine oppgjørsbestemmelser etter en alderstabell når det gjelder gjenstander som klart synker i verdi år for år, eksempelvis brune- og hvitevarer og datautstyr.

Noen selskaper praktiserer slik reduksjon også på innbo og løsøre generelt, mens andre erstatter innbo og løsøre som om det er nytt inntil gjenstandene ut fra en vurdering av alder, slitasje, sannsynlig brukstid og nedsatt anvendelighet må erstattes som om det var brukt.

Den nøyaktige verdien på innboet kan du bare få ved opplisting og verdiangivelse på hver enkelt gjenstand.