Skatt på lønnsinntekter

Slik bruker du kalkulatoren

 • Legg inn alle typer lønnsinntekter.
 • Legg inn rente­inntekter og kapital­inntekter, herunder også utbytte, overskudd av utleie ol.
 • Legg så inn alle fradrag (ikke minstefradrag) som renter, reiseutgifter og alle andre fradragsposter. Kalkulatoren beregner minstefradraget basert på lønnsinntekten.
 • Legg inn eventuell nettoformue. Om du er gift eller ugift har kun betydning for beregning av formuesskatt.

Kalkulatoren beregner skatten

 • Trygdeavgift beregnes av lønnsinntekten.
 • Skatt på alminnelig inntekt beregnes av netto inntekt (lønnsinntekt pluss kapitalinntekter, minus fradrag)
 • Toppskatt beregnes av lønnsinntekt over et visst nivå.
 • Formuesskatt beregnes av netto formue. Hvis du legger inn at du er gift forutsetter kalkulatoren at du kan overføre inntil hele ektefellens bunnfradrag for formuesskatten.

Noen forklaringer

 • Kalkulatoren regner hvor mye skatten utgjør i prosent av inntekten.
 • Merk at trekkprosenten er høyere enn skatteprosenten. Det er fordi skatten trekkes på 10,5, og ikke 12 måneder.
 • Marginalskatten er skatten på den neste kronen du tjener i forhold til inntekten du har lagt inn.