Inkassokalkulator

Slik bruker du kalkulatoren

  • Først legger du inn det opprinnelige beløpet du har fått regning på.
  • Så legger du inn hvor mange uker som går over betalingsfristen før du betaler. Kostnadene ved forsinket betaling beregnes på dette grunnlaget.

Kostnader ved forsinket betaling:

  • Kalkulatoren beregner hvor mye du skylder, tillagt gebyrer og forsinkelsesrenter (offentlig bestemt). Hvor mye du må betale er basert på hvor lenge du overskrider betalingsfristen.

Kostnader ved rettslig inndrivelse:

  • Dette kan være aktuelt fra 12.uke. Da blir rettsvesenet blandet inn. Hvis det er uenighet om beløpet du skylder, går saken først til forliksrådet. Hvis du ikke har protestert mot beløpet, kan det gå til tvangsinndrivelse. Som oftest vil det være tvangstrekk i lønn. Dersom saken både går via forliksråd og tvangstrekk, løper det kostnader til begge instansene.

Kostnadene ved forsinkelse er delt inn i to deler. Først kommer det som kalles utenomrettslige kostnader. Her ligger det purregebyrer og inkassogebyrer. Under kostnadene til rettslig inndrivelse påløper det kostnader til det offentlige.