Budsjett for boligleie

Slik bruker du kalkulatoren

  • Legg inn lønnsinntekten din. Skatten blir beregnet på basis av denne. I tillegg tas det hensyn til eventuelle rentefradrag som du legger inn.
  • Legg inn de lånene du har i dag, både lån i Lånekassen og andre lån. Så legger du inn gjennomsnittsrenten på lånene, og hvor mye du betaler i avdrag, dvs. det du betaler utover lånerenten.
  • Kalkulatoren beregner lånekostnadene basert på opplysningene om de lånene du har lagt inn.
  • Kalkulatoren beregner levekostnader basert på budsjett-tall fra SIFO for aldersgruppen 18 -50 år. Beløpet varierer om du er mann eller kvinne.
  • Legg inn eventuelle andre utgifter som du har pr år. Kalkulatoren beregner utgiftene pr måned.
  • Kalkulatoren beregner hvor mye du har disponibelt, dvs. hvor mye du har igjen av lønnen din etter at skatt, låneutgifter, levekostnader og andre utgifter er trukket fra.